Zanimivosti o termalnih vodah, ki jih morda še ne poznate

Obiskujete najrazličnejše toplice, zdravilišča, bazene pa še vedno ne veste, kateri so vsi tisti zdravilni učinki vode? V tokratnem blogu so zbrane nekatere zanimivosti, ki nam jih termalne vode ponujajo.  

Kopanje v termalnih vodah

Človek in voda

Voda je glavni element našega krasnega planeta Zemlje in pokriva skoraj 3/4 njene površine. Ni le del Zemlje, je tudi sestavni del atmosfere in glavni element živih bitij. Vsi tudi vemo, da voda kroži – naravno kroženje- padavine, pronicanje, ponovno izparevanje ali ponik v podzemlje…

Človek je dodal naravnemu kroženju vode še drugi krožni tok. To je storil tako, da je vodo odvzel iz naravnega krožnega toka za različne namene. Uporablja jo za hrano, pranje, uporabo v industriji, prenos toplote, zdravilne namene…

Podzemeljsko vodo, ki je ekološko čista in tudi ekonomsko sprejemljiva, lahko človek uporablja kot geotermalno energijo.

Nekaj zanimivosti o termalnih vodah, ki jih morda še ne poznate

Ali veste kako dolgo se že vode v podzemlju zadržujejo?

Ta čas se razteza vse od začetka trajanja geoloških dob (fosilne dobe, slanice kot ostanki nekdanjih morij) do nekaj tisočletij, desetletij ali let (stara podtalnica meteorskega izvira in podtalnice današnjega časa).

podzemna voda

Ali je starost podzemeljskih vod možno ugotoviti?

Seveda je. Ugotavlja se tako, da se naredi analiza s pomočjo koncentracije radioaktivnih izotopov (npr. tricij ali tudi 3H). Tricij je radioaktivni izotop vodika z razpolovno dobo 12,43 let. Na žalost se je v zadnjih desetih letih vsebnost tricija v atmosferi in s tem tudi v podtalnici izredno povečala, saj človek preveč posega v naravo s poizkusi atomskega orožja. Odsotnost tricija pa zato pomeni, da v preiskovani vodi ni padavinske vode iz padavin po letu 1953.

Voda se veže? Kako pa?

Voda je odlično naravno topilo za mnoge stvari. Spaja se s številnimi elementi. Kadar se kemično veže s solmi, potem nastanejo hidrati, kadar se veže z oksidi kovin, nastanejo baze, z oksidi nekovin pa kisline. Čudež narave, kajne?

Najbolj pomembna reakcija vode je hidroliza, temu rečemo kadar minerali razpadejo. Pri čemer pa ne smemo pozabiti, da nastajajo novi minerali, v samo raztopino pa počasi in postopoma prehajajo kalcijevi, natrijevi in magnezijevi ioni ter silicijeva kislina.

Na poti, ko padavinska voda ponikne skozi kamnine globlje v podzemlje, se le-ta mineralizira z raztopljenimi snovmi. V kolikši meri pa se mineralizira pa je odvisno od topnosti kamnin.

Dolg transport termalne vode je nezaželjen

Skoraj povsod, kjer se v globljih plasteh zemlje nahaja vodonosnik, lahko črpamo termalno vodo. Vodonosnike se najpogosteje pojavljajo v karbonatnih kamninah (najbolj dolomit, manj pa apnenec).

Tudi temperatura termalne vode, zajete v enakih globinah, je lahko različna. Ta pojav je normalen, saj je geometrični gradient v posameznih delih Slovenije različen. Problem pri izkoriščanju nastane pri načinu njene uporabe.

Ekonomsko je najbolj primerna neposredna uporaba toplote, zato ni primerno uporabljati daljših trasportnih poti.

Kaj je balneologija?

Izraz pomeni skupek metod zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih zdravilnih vrelcev oziroma termalnih in mineralnih vod na izviru ali vrtnini. Znano nam je, da so v naravi na razpolago mineralne vode, ki so hladne ali pa toplejše od 20 stopinj, imenovane termalne ali termomineralne vode.

Oboje vsebujejo nad 1mg/l mineralnih sestavin, plinov in disociiranih spojin.

Mineralizacija

Sicer pa ločimo termalne vode še glede na mineralizacijo. Eno so termomineralne vode, ki imajo mineralizacijo nad 1000mg raztopljenih trdih delcev mineralnih snovi v litru. Pri nas v Sloveniji so takšne termalne vode v Termah Portorož, Zdravilišču Radenci in Rogaška Slatina.minerali v trdi obliki

Druge, ki jih še delimo, pa so akrotermalne vode, katere pa imajo mineralizacijo pod 1000mg/l. Te ločimo tudi po temperaturi:

  • 20-30 stopinj Celzija  (Terme Zreče, Terme Topolščica, Šmarješke toplice)
  • 34-38 stopinj Celzija (Zravilišče Laško, Terme Ptuj, Toplice Dobrna, Atomske toplice Podčetrtek)
  • več kot 38 stopinj Celzija (Moravske toplice, Terme Lendava, Terme Čatež)

Rehabilitacija gibalnega sistema

Slovenija je res majhna deželica, vendar ima veliko zdravilišč. Praktično vsa zdravilišča pa uporabljajo te darove narave v namene rehabilitacije gibalnega sistema. Termalne vode pa se uporabljajo tudi v športno-rekreativne namene.

Ali ste vedeli?

Prvi učbeniki o uporabi termalnih vod so bili napisani že v času Grkov in Rimljanov, natančneje je bil izdan prvi leta 1440. Uporaba vod v rehabilitacijske namene pa se razvija sočasno z razvojem moderne hidroterapije po prvi svetovni vojni.

Izboljšanje cirkulacije visceralnih organov

Voda deluje na človeka z vidika fizike mehanično in termično. Hidrostatični tlak in potisk delujeta na potopljeno telo (mehanično delovanje). Tako vpliva na izboljšanje cirkulacije notranjih ali visceralnih organov, na izpraznitev perifernih ven ter limfnih odvodov.

Voda v namene rehabilitacije

Pri termičem pa govorimo o toploti, ki je tudi ena najpomembnejših terapevtskih postopkov za lajšanje bolečin. Po navadi se toploto uporablja pred vsemi drugimi fizikalnimi postopki, da le ti bolje ućinkujejo na že predhodno zmehčano in bolje prekrvavljeno mehko tkivo.

Pozitivni učinki termalnih vod:

Možni so stranski učinki termalnih vod za ljudi:

  • s povišanim krvnim tlakom
  • s kardiovaskularnimi težavami
  • z aterosklerozo
  • z epilepsijo

Zaključek

Če ne spadate v krizno skupino kontraindikacij za uporabo termalnih vod, potem ni razloga, da ne bi izkoristili čudežnih darov narave. Zaplavajte v minerale in se naužijte vsega zdravega.

Več oziroma bolj podrobne informacije o termalnih vodah si lahko preberete še TUKAJ.

5/5 - (10 ocen)

2 komentarja na “Zanimivosti o termalnih vodah, ki jih morda še ne poznate”

Zapišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja