O nas

Na kratko o naši samoplačniški fizioterapiji.

Pozdravljeni,

ja, Ajda mi je ime, zato je tudi fizioterapija dobila takšno ime. “Nič kaj izvirno” bodo rekli nekateri, vendar ime fizioterapije predstavlja osebo, ki se vam individualno posveti in prisluhne ter se za vas maksimalno zavzame.

Samoplačniška fizioterapija Maribor

Sem diplomirana fizioterapevtka in imam svojo zasebno fizioterapevtsko ambulanto v Mariboru na Šentiljski cesti 37c.

Že kot mlada aktivna športnica sem vedela, da bo moje poslanstvo delati z ljudmi, jim pomagati odpravljati poškodbe in bolezni lokomotornega sistema. Želja se je v celoti uresničila, ko sem dobila dovoljenje za odprtje zasebne ambulante v Mariboru.

Res je, da je moja fizioterapija mlada in pogumna, prav takšna, kakršna sem tudi sama.

Že v času opravljanja študijskih obveznosti sem se zavedala, da bo potrebno za preskok na višjo delavno raven potrebno vložiti kar precej časa in truda. Fizioterapija je stroka, kjer se znanja in veščine nenehoma nadgrajujejo, izpopolnjujejo, v glavnem gredo v koraku s časom.

Moja znanja so uprta predvsem v smer ortopedske medicine, kjer med drugim uporabljam za zdravljenje in diagnostiko znano metodo po Cyriaxu. Velik pomen pozitivnega izida rehabilitacije v svoji ambulanti lahko pripišem tudi zdravljenju mehkotkivnih poškodb in bolezni, kjer kot strokovno usposobljen trigger point terapevt, nudim tudi tovrstno terapijo.

Nekatera od znanj sem pridobila tudi v tujini, kjer sem opravila izobraževanje mobilizacije mehkega tkiva s pomočjo instrumentov (IASTM). Specialna znanja obravnave in diagnostike je s pomočjo kliničnih testov za hrbtenico pa sem združila z edinstveno vadbo AntiGravityFitness na visečih svilenih vrečah, t.i. “AntiGravity Hammock”. Ponosno lahko rečem, da sem prva fizioterapevtka v Sloveniji in trenutno tudi še v Evropi, ki uporablja tovrstno vadbo v rehabilitacijske namene.

Fizioterapija ne predstavlja samo zdravljenja s pomočjo manualnih tehnik, katerim dajem sama sicer največji poudarek, temveč tudi posebnih aparaturnih pripomočkov. V svoji ambulanti ponujam pacientom najboljšo možno sodobno aparaturo Tecar ter druge, h katerim prištevam ultrazvočno terapijo, srednje in visoko frekvenčno protibolečinsko elektroterapijo, cupping, IR.

Vljudno vabljeni tudi v samoplačniško fizioterapijo Maribor – Fizioterapija z Ajdo.

Odpravite poškodbe in pospešite rehabilitacijo.

Zakaj nam ljudje zaupajo:

Fizioterpija z Ajdo je zasebna samoplačniška fizioterapija v Mariboru, kjer niste zgolj številka. Za vas si vzamemo čas in se vam posvetimo 100%. Preskočite čakalne vrste in si omogočite hitro rehabilitacijo.

Individualni
pristop

Temelji našega dela so celostni in individualni pristop s prizadevanjem za vaš pozitivni končni izid rehabilitacije in nadaljno motivacijo za aktivno življenje.

Usposobljenost kadra

Med fizioterapevtsko obravnavo in zdravljenjem vam s predanim delom in dodatnimi sprotnimi izobraževanji pomagamo pri ponovni vzpostavitvi funkcije gibalnega aparata ter lajšanju in odpravljanju bolečin.

Raznolikost storitev

Na voljo so različne fizioterapevtske storitve, vse od manualnih tehnik obravnave mehkih tkiv in manipulacij kostnega sistema, do najnovejših aparatur, ki omogočajo pospešeno celjenje poškodovanih predelov.

Specialna
znanja

S ponosom lahko rečemo, da smo zasebna fizioterapija s specialnimi znanji ortopedske medicine, kjer je fizioterapevt specializiran za klinično testiranje posameznih telesnih segmentov in s tem lažje postavitve diagnoze.

Več kot 100 Google ocen potrjuje zadovoljstvo strank.